Image Map

Wednesday, November 10, 2010

I'll Play Along

     Olivia k Carter at "For Me" always posts "Wish I was Here" Wednesdays.  Her photos are always so clean and classic.  Not to mention inviting.  She's encouraged others to link up.  Seeing as how I took a sick day today (a nasty stomach bug) I thought a similar post would be fitting.  

     I am a decent swimmer, but I have always been a sucker for amusement park lazy rivers.  Give me some sunscreen, a yellow raft, some good company and a winding concrete maze filled with water and harsh-smelling chemicals (haha), and I'll totally get my money's worth.  

Love and extra ginger ale,
H.


photo courtesy of Marigold Holidays

3 comments:

carmen @ life blessons said...

I wish I were there, too! I can never pass up a good lazy river :) Hope you feel better soon!!

meg fee said...

i love, love, love, love your blog header. yes, i do--can't say it enough. love.

Unknown said...


trận pháp ở trên mặt đất, sau đó đem mười cỗ thi thể ném vào bên trong

trận pháp, mỗi một cỗ thi thể sau khi ném vào đều nổ mạnh, hóa thành máu

tươi bị trận pháp hấp thu.


Trận pháp lập tức nổi lên một trận tử khí, tử khí này sau khi vòng vo

mấy lần thì chậm rãi tiêu tán. Vài khối linh thạch trên mặt đất cũng

biến mất, nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra được mánh khóe

trong đó.

Làm xong những việc này, Vương Lâm lại chui xuống lòng đất đi về phía chiến trường.

Cuộc chiến của song phương lúc này đã đạt tới cao trào, Nguyên Anh kỳ tu
trung tâm kế toán tại hoàng mai

học kế toán tại bắc giang
học kế toán tại thanh xuân
http://kylin1st.com
học kế toán thực hành
http://cattleyavn.com
học kế toán tại bắc ninh
dịch vụ báo cáo tài chính
kế toán cho giám đốc quản lý
trung tâm kế toán tại quảng ninh
học kế toán tại bắc ninh
học kế toán tại hà đông

eco city long biên
http://01embesexy.com

sĩ của hai bên chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, lan tới mặt đất càng

ngày càng nhiều, làm cho các tu sĩ có tu vi thấp đều phải tránh né.

Đúng lúc này, hễ là Trúc Cơ kỳ tu sĩ của Tuyên Vũ quốc liên tục vô duyên